เปลี่ยนยาง สลับยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ จี้ล้อ

บริการเปลี่ยนยาง สลับยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ จี้ล้อ โดยเครื่องมือเฉพาะที่ได้คุณภาพ และใช้เวลาเพียง1-2ชม.เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับปริมาณรถ และประเภทรถ)    

บริการดังกล่างจะทำเพื่อใ่ห้เกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ โดย 

  • การเปลี่ยนยาง จะทำเมื่อยางที่ใช้งานอยู่นั้น เกิดการสึกหรอ หรือหมดสภาพการใช้งานแล้ว
  • การสลับยาง เช่นเดียวกับการเปลี่ยนยาง แต่เพราะการสึกหรอของยางนั้น ไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจาก การใช้งาน สภาพยาง และท้องถนน และหากตรวจดุแล้วว่ายางนั้นๆยังสามารถใช้งานได้อยู่ การสลับยางก็เป็นตัวเลือกนึง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยางใหม่ และยังเป็นการใช้ยางที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย
  • การตั้งศูนย์ ทำเมื่อศูนย์ของรถเกิดอาการเบี้ยว กินขวา หรือกินซ้าย
  • การถ่วงล้อ จี้ล้อ ทำเมื่อเกิดอาการสั่นขึ้นมาที่พวงมาลัย ซึ่งเกิดจาก การที่ล้อรถนั้นหมุนไม่เป็นวงกลม เนื่องจากน้ำหนักของล้ำมันสมดุลกันเวลาหมุน สามารถแก้ไขได้โดยการถ่วงน้ำหนักเข้าไปในล้อ ข้อแตกต่างระหว่าง การถ่วงล้อ กับ การจี้ล้อ คือ การจี้ล้อมักจะทำเมื่อเกิดอาการดังกล่วงที่ความเร็วสูงๆ หรือ รถนั้นมีขนาดล้อที่ใหญ่มากๆ
Visitors: 70,794