ทัศนคติและเป้าหมาย

     เป้าหมายที่ชัดเจน และแน่วแน่ของอู่หยอยตลอดการดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ที่มีคุณภาพ ภายใต้การดำเนินงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะดูแล เอาใจใส่ คุณลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ ซึ่งยังคงแนวคิดเรื่อง ความอิสระ ของคุณลูกค้าทุกท่าน เพื่อผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างตรงจุดที่สุด

สุริยา จันทร์เหมือนเผือก

ผู้ก่อตั้งบริษัท อู่หยอย จำกัด

                                                                                     
Visitors: 70,794