คำถามที่พบบ่อย

Q: ข้อแตกต่างระหว่างศูนย์บริการ กับ อู่หยอย คืออะไร 

A: ข้อแตกต่างข้อสำคัญคือ ความอิสระ!! อิสระในการเลือกของคุณลูกค้า ดังนี้

 • การเลือกอะไหล่ คุณลูกค้าสามารถเลือกอะไหล่ที่ต้องการได้ ตามความพึงพอใจของตัวเองได้เลย โดยไม่มีผลต่อการทำงานหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • การเลือกบริการ คุณลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนอะไหล่ได้ตามต้องการ หากรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะเกินไป หรืออะไหล่บางชิ้นยังสามารถใช้งานได้ และยังสามารถพูดคุย ต่อรอง ทั้งราคาและบริการ กับทางอู่ของเราเพื่อหาข้อตกลงที่สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด โดยยังคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวคุณลูกค้าเป็นหลัก
 • การเลือกช่าง คุณลูกค้าสามารถเลือกช่างที่จะมาดูแลรถของท่านได้เอง (แต่ต้องเป็นไปตามคิวงานในวันนั้นๆด้วย)

Q: เกณฑ์การตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีอะไรบ้าง

A: เกณฑ์การตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักร์ยานยนต์ โดยกรมขนส่งทางบก 

1. ความถูกต้องของหมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถัง

2. ความถูกต้องของส่วนควบ และอุปกรณ์สำหรับรถ

3. ความมั่นคงแข็งแรงของรถ และความปลอดภัยสำหรับการใช้รถ

4. สภาพตัวถัง และโครงรถ

5. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัย และเครื่องล่าง

6. ระบบระงับเสียง (ระดับความดังของเสียงนั้นต้องไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ dBA)

7. ระบบแสงไฟสว่าง

8. ระบบการห้ามล้อ เบรค โดย

 • ความลื่นไกล ไม่เกิน 5% 
 • ความไม่สมดุลของเพลาหน้า และหลังไม่เกิน 25%
 • ประสิทธิภาพเพลาหน้า และหลัง 50% ขึ้นไป
 • ประสิทธิภาพเพลารถยนต์ 50% ขึ้นไป (เบรคเท้า)
 • ประสิทธิภาพเพลารถยนต์ 20% ขึ้นไป (เบรคมือ) 
 
9. ระบบไอเสีย โดย 
 • รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่จดทะเบียนก่อน 1 พ.ย. 36 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 4.5% และค่า HC ไม่เกิน 600 ppm
 • รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่จดทะเบียนหลัง 1 พ.ย. 36 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 1.5% และค่า HC ไม่เกิน 200 ppm
 • รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 0.5% และค่า HC ไม่เกิน 100 ppm
 • รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีค่าควันดำไม่เกิน 50% โดยการวัดด้วยเครื่องแบบกระดาษกรอง ขณะรถจอดอยู่กับที่ และไม่มีภาระ โดยเร่งเครื่องยนต์จนสุดคันเร่ง
 • รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ที่จดทะเบียนก่อน 1 ก.ค. 49 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 4.5% และค่า HC ไม่เกิน 10,000 ppm
 • รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.ค. 49 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 3.5% และค่า HC ไม่เกิน 2,000 ppm
 • รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. 52 ต้องมีค่า CO ไม่เกิน 2.5% และค่า HC ไม่เกิน 1,000 ppm

 


 

 

 

 

 

Visitors: 70,793